Veelgestelde vragen - voor werkgevers

                                   

Wat zijn de kosten?

De kosten kunt u opvragen bij milan@ocaro.nl

Wie regelt de subsidieregeling?

De administratie die wij bijhouden tijdens en na de opleiding geven onderwijskundig voldoende onderbouwing voor de subsidie. Uw organisatie is zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanvraag en de ‘bewijslast’ van deze subsidie. Vanzelfsprekend ondersteunen wij u hierbij.

Hoe kun je deze subsidie terugvragen?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/begeleiding-van-deelnemers-aan-mbo-opleidingen .Hier kunt u ook de aanvraag indienen.

Moet ik de stagiaire een vergoeding betalen?

Ja, de organisatie betaalt Ocaro een maandelijkse stagevergoeding. Ocaro gebruikt deze stagevergoeding om de medewerker in dienst te nemen na 2 –6 maanden; minimaal 20 uur per week. Moment van indiensttreding is afhankelijk van de afspraken die Ocaro maakt met het UWV en/of Werk & Inkomen; deze verschillen per regio. Ocaro ontzorgt u wat betreft het maken van afspraken met het UWV, de gemeenten enz.

Hoe zit het met reiskosten?

Het stagebedrijf betaalt de reiskosten aan de deelnemer voor woon/werk en opleiding conform eigen regeling.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan begeleiding?

Tijdsbesteding begeleiding door praktijkopleider voor de mbo3
opleiding: gemiddeld 2 - 4 uur per maand (afhankelijk van niveau)

Waar moet de praktijkbegeleider aan voldoen? En wat wordt er van hem/haar verwacht?

Organisatie benoemt een praktijkopleider: iemand die geschikt is en het vooral ook leuk vindt om iemand te begeleiden. Praktijkopleider volgt een 1-daagse coachopleiding bij Ocaro en heeft 5 overlegmomenten per jaar met projectleider Ocaro en praktijkopleiders van andere organisaties.

Hoe werkt de werving & selectie (interne/externe werving)

Interne werving
Mocht het mogelijk zijn dan ontvangen wij de cv's vanuit de Sociale dienst van de gemeente of van het UWV.Externe Werving
Ocaro draagt kandidaten voor op basis van een regionale campagne en in samenwerking met het UWV of de gemeente. Verzoek aan opdrachtgever is om berichten hierover actief te delen via Social Media, intranet enz. Motivatie staat centraal bij Werving & Selectie.

Vervolgens vinden er selectiegesprekken (met deelnemende organisatie & Ocaro) en testen plaats voor geschiktheid kandidaat. Werk- en denkniveau en persoonlijkheid zijn de twee onderdelen van deze test.Ocaro ondersteunt jullie organisatie met de werving en selectie van de kandidaten voor dit mooie traject. We houden met de aangemelde kandidaten selectiegesprekken. Op basis van de eerste selectieronde maken een aantal deelnemers (digitale) testen op het gebied van typevaardigheden, cognitieve capaciteiten (mbo3 niveau), multitasking en een persoonlijkheidstest. Indien we twijfels hebben over het niveau van Nederlands, dan laten we deelnemer ook een test Nederlands maken. Op basis hiervan maken we de definitieve selectie; uiteraard in nauwe samenwerking met elkaar.

Waar is de opleiding?

De lesdagen worden op uw locatie verzorgd. In een regionale samenwerking met andere bedrijven en gemeentes verzorgen wij de lessen roulerend op de locaties van de deelnemende organisaties. De centrale (cito) examens zullen op de locatie van het ROC Midden Nederland of ROC van Twente plaatsvinden, in Utrecht of Hengelo respectievelijk, afhankelijk bij welk ROC de kandidaat ingeschreven staat.

Ben ik verplicht de stagiair(e) een baan aan te bieden?

De opdrachtgever heeft geen enkele verplichting, in welke vorm dan ook, om een baangarantie af te geven.