NVVB Congres 2022

Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Aandacht voor jouw collega's, jezelf en natuurlijk voor jouw klant!

Durf jij te investeren in aandacht voor de menselijke kant?

Vaardigheidsmodule dienstverlening 

(NVVB V1)

Praktische handvatten voor een nóg waardevoller klantcontact aan de balie. Ontwikkel jezelf als professioneel dienstverlener.

Zelfontwikkeling in

dienstverlening

(NVVB V2)

In deze module leer je jezelf beter kennen: waar ligt jouw talent en hoe zet je dat in in jouw werk als medewerker Burgerzaken bij de gemeente?

Luz: NVVB

startersmodule voor Burgerzaken

De inwerkperiode vlot laten verlopen? Vaardigheden opfrissen of versterken? Leer alles over Burgerzaken met onze handige e-learnings in Luz.

Leergang Waardevol Coachen

Maak in 3 praktische modules de reis van praktisch coach naar inspirerend coach in klantcontact. Of ga jij voor 1 module?

  • Module 1: Je leert om in jouw eigen praktijk het meeluister- en coachproces op te zetten. Je coacht efficiënt op gespreksvaardigheden.
  • Module 2: Werk aan persoonlijke ontwikkeling van je coachee(s). Leer om te coachen op persoonlijke leerdoelen.
  • Module 3: Je wordt zelf gecoacht in verdiepende trainingen, vanuit de visie dat je een betere coach wordt als je zelf ook groeit.

Luz

Luz is ons eigen alles in één systeem! 

  • E-learnings: voor een snelle inwerk periode, het opfrissen van vaardigheden of het versterken van vaardigheden;
  • Kwaliteitsmonitor: monitor de kwaliteit met behulp van jullie eigen kwaliteitscriteria of onze eigen gespreksleidraad;
  • Coaching: voer een goed coach gesprek aan de hand van de gemonitorde gesprekken en leg deze vast in Luz.


In Luz kun je nu de startersmodule Burgerzakenvolgen. De module bevat veel verschillende oefeningen over alle onderwerpendie belangrijk zijn voor de afdeling burgerzaken. Handig voor het inwerken van nieuwe medewerkers of het opfrissen/versterkenvan vaardigheden bij je huidige medewerkers. Leer leuk en vlot alles over Burgerzaken!

Luz

Luz is ons eigen alles in één systeem! 

  • E-learnings: voor een snelle inwerk periode, het opfrissen van vaardigheden of het versterken van vaardigheden;
  • Kwaliteitsmonitor: monitor de kwaliteit met behulp van jullie eigen kwaliteitscriteria of onze eigen gespreksleidraad;
  • Coaching: voer een goed coach gesprek aan de hand van de gemonitorde gesprekken en leg deze vast in Luz.


In Luz kun je nu de startersmodule Burgerzaken volgen. De module bevat veel verschillende oefeningen over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor de afdeling burgerzaken. Handig voor het inwerken van nieuwe medewerkers of het opfrissen/versterken van vaardigheden bij je huidige medewerkers.Leer leuk en vlot alles over Burgerzaken!