Veel gestelde vragen STAP-budget

STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

Vanaf 1 maart 2022 kun je STAP-budget bij UWV aanvragen van maximaal 1.000 euro per jaar voor een opleiding. Je kunt deze subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Jaarlijks is er ruimte voor circa 300.000 toekenningen. Iedere 2 maanden is er ruimte voor een deel daarvan. De eerste aanvraagmogelijkheid zal 1 maart 2022 zijn. Wees er dan op tijd bij! Want op=op.

Waarom geeft de Rijksoverheid STAP-budget subsidie?

Het kabinet heeft per 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek door de subsidieregeling STAP-budget vervangen. Doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, zich blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Voor wie is de STAP-budget subsidie?

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij UWV.

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als je:
• tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
• burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
• in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
• dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
• voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Op STAP-budget.nl vind je opleidingen waarvoor je vanaf 1 maart 2022 STAP-budget kunt aanvragen.

Nog goed om te weten:
• Jaarlijks is er voor de subsidieregeling STAP-budget 218 miljoen euro beschikbaar en is er ruimte voor circa 300.000 toekenningen.
• Je kunt op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Wees er op tijd bij, want op=op. Wil je dat we je op de hoogte houden? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.
• Je opleiding dient minimaal 4 weken na je aanvraag te starten, en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak.
• Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een opleiding van een door het ministerie van OCW erkende opleider. Dit om samengaan met studiefinanciering en dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen. Je kunt dan wel opleidingen volgen bij private opleiders om jezelf verder te ontwikkelen.
• Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.
• Vanaf 1 januari 2023 (streefdatum) zal de subsidieregeling STAP-budget worden uitgebreid met STAP-budget voor EVC-trajecten.

Wanneer gaat de STAP-budget regeling in en tot wanneer loopt deze regeling?

De invoeringsdatum van de STAP-budget regeling is 1 januari 2022 en vanaf 1 maart 2022 is STAP-budget voor het eerst aan te vragen bij UWV. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- aanvragen.
De STAP-budget regeling biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Tot 2025 is er € 218 miljoen beschikbaar, voor circa 300.00 mensen. Vanaf 2026 is jaarlijks structureel € 218 miljoen beschikbaar; dit is inclusief uitvoeringskosten en eventueel financiering van flankerend beleid.

Hoe werkt het als je de STAP-budget subsidie wilt benutten voor een training van Ocaro?

1. Meld je aan bij Ocaro via de knop "ik schrijf mij in" bij de door jou gekozen opleiding.

2. Van Ocaro ontvang je een aanmeldingsbewijs.

3. Vraag je STAP-budget aan bij UWV.
Op 1 juli 2022 10.00 uur kun je met je STAP-aanmeldingsbewijs van Ocaro je STAP-budget aanvragen op het STAP-portaal van UWV! Na je aanvraag vindt door UWV controle plaats op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget. UWV hanteert voor je STAP-budget aanvraag een maximale beoordelingstermijn van 4 weken, maar zal veelal direct of binnen een dag beslissen. Na toekenning van het STAP-budget door UWV ontvangt ook Ocaro een kopie van de toekenning, zodat wij ook op de hoogte zijn.

Let op:

- Vanaf 1 maart 2022 start er iedere 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak (2 mei, 1 juli, 1 september en 1 november).

- Is het budget op en is het aanvraagtijdvak gesloten? Dan is aanvragen niet meer mogelijk in die termijn (op=op) en kan je bij het volgende aanvraagtijdvak weer een aanvraag doen.

- Was je aanvraag al wel ingediend en bleek later dat het budget al op was? Dan wordt je aanvraag gezien als een ingediende aanvraag voor het volgende aanvraagtijdvak.

4. Ocaro factureert de STAP-budget subsidie aan UWV

5. Ocaro legt een bewijs van deelname over aan UWV
Binnen 3 maanden na afronding van de opleiding legt de Ocaro een 'bewijs van deelname' over aan UWV. In dat 'bewijs van deelname' legt Ocaro vast of de opleiding is afgerond. Dat is het geval als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat of als de deelnemer ten minste een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van 80% heeft behaald.

6. UWV beslist en stuurt een beschikking naar jou als aanvrager
Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend of, als niet aan de verplichtingen is voldaan, afgewezen. Als aanvrager/burger ontvang je hierover een beschikking van UWV.

Je kunt STAP-budget aanvragen voor opleidingen met een bepaalde startdatum.
Hoe werkt dat?

1. In het algemeen geldt dat een STAP-opleiding dient te starten minimaal 4 weken na je aanvraag.

Dit om zekerheid te kunnen bieden dat STAP-budget kan zijn toegekend door UWV voordat de scholing start.


2. En verder geldt dat een STAP-opleiding start uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak.

Concreet betekent dit bij een aanvraag in het aanvraagtijdvak van:

o 1 maart t/m april, dat je opleiding uiterlijk in juli dient te starten.
o 1 mei t/m juni, dat je opleiding uiterlijk in september dient te starten.
o 1 juli t/m augustus, dat je opleiding uiterlijk in november dient te starten.
o 1 september t/m oktober, dat je opleiding uiterlijk in januari dient te starten.
o 1 november t/m december, dat je opleiding uiterlijk in maart dient te starten.
o 1 januari t/m februari, dat je opleiding uiterlijk in mei dient te starten.
Bovenstaande betekent dat er 1 tot 3 aanvraagtijdvakken zijn waarbinnen je STAP-budget kan aanvragen voor het volgen van een opleiding.

Tip:
Doe je aanvraag zo snel mogelijk nadat het aanvraagtijdvak is opengesteld, want als het budget voor dat tijdvak benut is, dan kun je geen aanvraag meer doen in dat aanvraagtijdvak. Op=Op.

Wat als de kosten van de STAP-opleiding hoger zijn dan 1.000 euro?

Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.

Wat als de kosten van de STAP-opleiding lager zijn dan 1.000 euro?

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een opleiding met lagere kosten dan 1.000 euro (inclusief btw). Je hebt recht op maximaal 1 STAP-budget voor maximaal 1 opleiding per kalenderjaar.

Wat als ik me heb aangemeld voor een STAP-opleiding en ik krijg geen STAP-budget toegekend van UWV?

Was je te laat met je aanvraag en was het budget al op?
Laat dit Ocaro dan weten via inschrijvingen@ocaro.nl.

Je kunt kiezen uit 3 mogelijkheden:

1. Je ontvangt van Ocaro een nieuw aanmeldingsbewijs voor de volgende aanmeldingsperiode met nieuwe
data voor de opleiding.
2. Je kunt ervoor kiezen om de opleiding betaald te gaan volgen.
3. Je annuleert de opleiding kosteloos.

Neem contact op met Ocaro via inschrijvingen@ocaro.nl

Als ik STAP-subsidie heb aangevraagd, kan ik de aangevraagde scholing dan nog annuleren?

Het is mogelijk dat je als subsidieontvanger/burger voor aanvang van de scholing je aanmelding annuleert. Als deze annulering tijdig plaatsvindt, betaalt de opleider het voorschot terug aan UWV. De algemene voorwaarden van de opleider zijn richtinggevend bij de beoordeling of er sprake is van een tijdige annulering van de aanmelding.
Als je vervolgens een andere STAP-scholingsactiviteit kiest, zal je een nieuwe STAP-subsidie aanvraag bij UWV moeten doen.