Eigenaarschap

Eigenaarschap: hét recept voor succesvolle teams

Als leidinggevende wil jij dat medewerkers meedenken en proactief zijn. Toch merk je dat er maar weinig initiatief komt vanuit het team. Hoewel je de deur altijd symbolisch open hebt staan, lijkt er zelden iemand binnen te wandelen. Een sfeer van afwachtendheid hangt in de lucht, waar medewerkers weinig betrokken lijken en geen eigenaarschap tonen. Waar ligt dat aan? En belangrijker nog, welke strategieën kun je als leidinggevende inzetten om meer eigenaarschap te ontwikkelen binnen je team? Anouk de Leeuw onderzocht het thema en deelt haar inzichten in dit artikel.

Anouk de Leeuw is deskundig trainer, coach en adviseur bij Ocaro en richt zich op het optimaliseren van klantcontact voor bedrijven. Tijdens gesprekken met leidinggevenden viel het haar op dat velen van hen dezelfde vraag stelden: ‘Hoe krijg ik ons team toch zover dat ze meer verantwoordelijkheid voelen, tonen en nemen? Ik wil eigenaarschap versterken!’ Vastbesloten om de dieperliggende oorzaken te ontrafelen, heeft Anouk zich verdiept in dit thema om helderheid te verschaffen over wat er zich precies afspeelt binnen klantcontactteams.

Wat is eigenaarschap?

Google ‘eigenaarschap’ en je krijgt bijna een half miljoen resultaten. De definities variëren, maar het heeft iets te maken met verantwoordelijkheid nemen. Onverschilligheid zou het tegenovergestelde kunnen zijn. Wanneer iemand eigenaarschap toont, neemt die persoon de leiding over een situatie of probleem en zet hij of zij zich persoonlijk in om het tot een goed einde te brengen. Volgens Anouk is eigenaarschap niet zomaar een vaardigheid: “Het is eerder een gevoel dan iets anders. En een gevoel kun je moeilijk afdwingen. Eigenaarschap tonen is vergelijkbaar met het tonen van respect; je kunt erom vragen, maar het wordt pas gegeven wanneer de ander het zelf ook voelt.”

 Volgens Anouk heeft eigenaarschap veel te maken met zelfvertrouwen. Wanneer een medewerker een gevoel van veiligheid ervaart en vertrouwen heeft in zowel zichzelf als de organisatie, wordt het nemen van verantwoordelijkheid aanzienlijk eenvoudiger. Het is hierbij van cruciaal belang dat de leidinggevende op zijn beurt vertrouwen toont in de medewerker. Dit vertrouwen moet tastbaar zijn, bijvoorbeeld door de medewerker de ruimte te geven om zichzelf te zijn en problemen op een eigen wijze op te lossen.

Waarom is eigenaarschap belangrijk?

Medewerkers die eigenaarschap tonen, ervaren niet alleen meer plezier in hun werk, maar hebben ook het gevoel dat ze daadwerkelijk van betekenis zijn. Wanneer een medewerker handelt vanuit intrinsieke motivatie, is deze beter in staat om het werk goed uit te voeren. Maar daar houdt het niet op.

"Meer eigenaarschap resulteert niet alleen in een hogere medewerkerstevredenheid en betere teamresultaten," benadrukt Anouk. "Het is tevens een effectieve strategie om te werken aan de KPI’s. Die vloeien vaak voort uit een soort missie en als medewerkers eigenaarschap voelen, voelen ze de verantwoordelijkheid voor die KPI’s ook."

"If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea." Antoine de Saint Exupéry 

Meer eigenaarschap in je team

Eigenaarschap is dus een belangrijk aandachtspunt voor elke teamleider, maar hoe kun je dit binnen je team stimuleren? Anouk biedt diverse inzichten: "Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat eigenaarschap voor elk individu anders is. Wat de individuele leden van het team nodig hebben, kan dus ook per persoon verschillend zijn.”

“Daarnaast rust de verantwoordelijkheid bij leidinggevenden om een omgeving te creëren waarin de nadruk ligt op (zelf)vertrouwen”, gaat Anouk verder. “Dit bereik je door aandacht te schenken aan een aantal cruciale details. Veel communiceren en duidelijk zijn, bijvoorbeeld. En nooit afspraken of bila’s afzeggen omdat het even niet zo goed in je agenda past. Op die manier zijn er een hoop kleine dingen die samen optellen tot een veilige en vertrouwde omgeving, waar een medewerker zich gehoord voelt, zichzelf durft te zijn en van daaruit beslissingen wil en kan nemen.”

Mijn team naar een hoger niveau

Het stimuleren van eigenaarschap vereist een bewustzijn van je eigen houding en een bredere kijk dan alleen naar het gedrag van je medewerkers. Dit inzicht verkrijg je niet zomaar door het lezen van een artikel. Daarom organiseert Ocaro trainingen waar zowel teamleiders als teamleden leren hoe ze een abstract onderwerp zoals eigenaarschap kunnen omzetten in concrete acties binnen hun team. Als teamleider leer je tijdens deze training hoe je eigenaarschap bij anderen kunt triggeren. Na afloop van de training ga je naar huis met een schat aan nieuwe ideeën en praktische handvatten die je gemakkelijk in de praktijk kunt implementeren.

Laten we ook de medewerkers niet vergeten. Wij zijn van mening dat het weinig effectief is om medewerkers puur een training over eigenaarschap te geven. Omdat eigenaarschap niet afgedwongen kan worden, zou een dergelijke aanpak eerder averechts werken. Wat wél succesvol is, is het trainen van medewerkers op het gebied van persoonlijk leiderschap en zelfvertrouwen. Tijdens zo’n training kunnen zij bijvoorbeeld leren hoe ze binnen hun eigen rol invloed kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Dus, ben je het zat om meetings te annuleren omdat er toch niemand met discussiepunten komt? Geef dan ruimte aan een krachtig team dat verantwoordelijkheid neemt en het initiatief toont om constant te blijven verbeteren. Lees meer over de training Eigenaarschap ontwikkelen in jouw team of neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Laat geen kansen liggen en breng jouw team naar een hoger niveau!

Over de schrijver