Informatie over nieuwe subsidieregeling 'Praktijkleren'
30 april 2014 

Informatie over nieuwe subsidieregeling 'Praktijkleren'

Subsidie-voor-HR-diensten-gemeenten-Leeuwendaal

Per 1 januari 2014 is de subsidieregeling voor MBO-onderwijs, bekend onder de Wet VerminderingAfdracht Loonheffing (WVA), aangepast. De nieuwe subsidieregeling ´Praktijkleren´ vervangt de oude regeling. In maart hebben wij een informatiebijeenkomst hierover bijgewoond van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hieronder lees je een beknopte samenvatting van deze bijeenkomst.

Mocht je aanvullend nog vragen hebben, kunt u het beste contact opnemen met de RVO: www.rvo.nl/praktijkleren, telefoonnummer: 088 0424242.

Samenvatting informatiebijeenkomst RVO

Download hier de presentatie van de informatiebijeenkomst door de RVO

Kenmerken van de nieuwe subsidieregeling zijn:

 • De subsidieregeling is bedoeld als compensatie voor de kosten van de praktijkbegeleiding voor de werkgever.
 • De maximale subsidie voor alle MBO BBL-opleidingen is vastgesteld op € 188,9 miljoen per opleidingsjaar.
 • Een opleidingsjaar is van 1 september t/m 31 juli.
 • Het eerste opleidingsjaar is van 1 januari 2014 t/m 31 juli 2014.
 • De maximale subsidie per deelnemer is € 2.700,- (wordt naar rato van het aantal aanmeldingen verdeeld).
 • De aanvraag wordt per studiejaar geboden na afloop van de geboden begeleiding.

Verplichte elementen voor de subsidie:

 • De organisatie is een gecertificeerd erkend leerbedrijf
 • De organisatie is in het bezit van een praktijkleerovereenkomst
 • De opleiding kent tenminste 200 contact uren en tenminste 610 klokuren Beroeps Praktijkvorming (BPV uren)
 • De subsidie wordt aangevraagd voor een diplomagerichte opleiding
 • De student wordt aantoonbaar begeleid door de praktijkbegeleider.

Aanvraagproces:

 • De subsidieaanvraag gebeurt achteraf.
 • De aanvraag kan ingediend worden van 2 juni 2014 t/m 15 septemer 2014
 • De deadline van indiening is dit jaar op 15 september om 17:00 uur.
 • Voor het aanvragen is een e-herkenning nodig.
 • Indiening kan digitaal via het loket op rvo.nl.
 • De toekenning en betaling gebeuren uiterlijk op 15 december in het jaar van aanvraag.

Wat zijn kritische factoren?

 • De administratie moet op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan de leerwerkovereenkomst en de erkenning als leerbedrijf.
 • Zorg voor een goede registratie van de opleidingsdagen en de BPV-uren volgens het contract tussen werknemer en werkgever (minus verlofdagen).

Zorg dat je de praktijkbegeleiding zo goed mogelijk kunt aantonen. Bijvoorbeeld met de verslagen van coachgesprekken, ingevulde gespreksleidraden, ingeplande lesdagen, gespreksmomenten en de arbeidsovereenkomst van de praktijkbegeleider (minus verlofdagen).

Over de schrijver