Wethouder Pierik over Erkend Talent
01 juli 2019 

Wethouder Pierik over Erkend Talent

 In de gemeente Brummen wonen 380 mensen met een uitkering. Meer dan de helft van deze groep heeft langer dan twee jaar een uitkering. Sommigen hiervan zelfs vijf jaar! Dit is een grote groep en volgens mevrouw Pierik is het de grootste uitdaging om deze mensen weer aan betaald werk te krijgen.

“Het gaat niet alleen over het werk, maar ook dat de mensen weel zelfvertrouwen krijgen, gewaardeerd en gezien worden.”

Een win-win situatie

 De reden dat deze mensen nog niet aan het werk zijn is denk ik een samenloop van omstandigheden. We hebben een aantal jaren een periode van een slechte arbeidsmarkt achter de rug. Hierdoor was de uitstroom naar betaald werk voor iedereen moeilijk, maar voor deze groep juist extra. Vanuit de gemeente werd vroeger veelal gedacht dat er een groep was die je met rust liet. Hier stak je niet al je tijd en energie in, want dat kost meer dan het in verhouding oplevert. Zo kijk ik daar niet naar. Als je de rekensom maakt van de kosten van een uitkering en van een traject per jaar, dan ligt dit heel dicht bij elkaar. Daarbij kan je het leven van deze mensen veranderen. Hoe mooi is het wanneer je van niet werkend naar wel werkend gaat? Daarom is het belangrijk dat we daarin investeren.

Een passend traject voor iedere uitkeringsgerechtigde

 Momenteel hebben 380 mensen binnen de gemeente een uitkering. Over vier jaar moet dit aantal nog 200 zijn. Dit is een forse opgave aangezien het bestand al jaren stabiel is. We willen een begin maken door met een ieder die via de Participatie wet een uitkering ontvangt in gesprek te gaan. Wat kun je wél? Wat kun je niet? Wat zou je willen en hoe moeten we daar komen? Vervolgens bieden we een traject aan waarin we de werkzoekenden weer werkfit maken. Tenminste zij die in staat zijn betaald werk uit te voeren. We bekijken of we de persoon zelf werkfit kunnen maken of dat wij een maatwerk traject aanbieden in bijvoorbeeld administratie of klantcontact. Daarvoor zetten wij bijvoorbeeld Erkend Talent van Ocaro in. Hierna is het de bedoeling dat iemand uitstroomt naar betaald werk. Uiteraard blijven wij ondersteunen tijdens de gehele sollicitatieprocedure.

Onze doelen worden lokaal gerealiseerd

 Eind 2021 willen wij dit doel gerealiseerd hebben. Wat ook belangrijk is, is dat wij dit zoveel mogelijk lokaal doen. We gaan niet iedereen naar bijvoorbeeld Deventer sturen. In specifieke gevallen wellicht, maar zoveel mogelijk in de gemeente zelf. We willen investeren in de contacten met werkgevers zowel binnen als buiten de gemeente Brummen. Op deze manier vinden we daadwerkelijk plekken. Daarnaast helpen wij de werkgevers door mensen aan te dragen die écht werkfit zijn.

Medewerker klantcontact: een kansrijk beroep

 Erkend Talent, het leer-werktraject van Ocaro, spreekt ons aan omdat de mensen die die traject hebben doorlopen een enorme verandering hebben doorgemaakt. Het gaat niet alleen over het werk, maar ook dat de mensen weer zelfvertrouwen krijgen, gewaardeerd en gezien worden. En dat je collega’s hebt, andere collega’s dan wanneer je alleen in je thuissituatie bent. De kwaliteit van leven van deze mensen wordt zoveel beter. Wat mij betreft maken jullie echt een verschil in deze maatschappij. Tot op heden 222 mensen opgeleid, dat vind ik erg mooi. Ik denk dat het heel mooi is bij Ocaro dat er een zekere baangarantie is. Medewerker klantcontact is een kansrijk beroep. Hierin voorzien jullie in een behoefte van een baan dat maar weinig re-integratie trajecten bieden. In klantcontact moet je leren wat je wel en niet moet doen om iemand goed te begrijpen en aanvoelen en zo écht in contact te komen. Daarin heb je andere vaardigheden nodig, namelijk persoonsvaardigheden en levenservaring. Dus met name de wat oudere doelgroep die moeilijk aan het werk komt kunnen zich hierin volop ontplooien en uitleven. Dat is ook de doelgroep die het moeilijkst plaatsbaar is binnen trajecten.

Ervaringen met Ocaro

 De samenwerking met Ocaro hebben wij als heel positief ervaren. Dit heeft ook voor onze stagiaire Jose een groot verschil gemaakt. Met name de overgang van haar stage en opleiding naar werk en de daarbij geboden begeleiding was van meerwaarde! Na het traject bij ons heeft ze coaching gehad van Ocaro om zo werkfit mogelijk te worden. Hierna heeft zij begeleiding gekregen naar betaald werk. Met goed resultaat als gevolg. Wij kijken uit naar nog meer mooie resultaten van Erkend Talent.

Medewerker klantcontact ís een kansrijk beroep. Het staat op nummer vier bij het UWV kansrijke beroepen. In deze branche is het moeilijk om aan de juiste mensen te komen. De gemeente Brummen heeft meegedaan met Erkend Talent met deelneemster José. Onderhand doet José weer volop mee op de arbeidsmarkt en heeft als KCC medewerker een baan gevonden. Hier doen wij het natuurlijk voor. Mensen zich weer mens laten voelen en van betekenis laten zijn!

Over de schrijver