Vandaag ben ik van mijn stuk gebracht
11 februari 2021 

Vandaag ben ik van mijn stuk gebracht

Een van onze relaties – laten we zeggen de gemeente Warmerdam – belde ons vandaag.
Deze gemeente krijgt op dit moment veel gesprekken binnen van ‘complotdenkers’. In de media valt te lezen dat ook ziekenhuizen hiermee te maken hebben. De gesprekken hebben onderwerpen als ‘jullie burgemeester maakt deel uit van een pedofielennetwerk’. ‘jullie halen bewust de vuilnis niet meer op’ of ‘de bloemen zijn door jullie weggehaald van de begraafplaats’.

Een van de complotdenkers vond het noodzakelijk om een gesprek op te nemen en op YouTube te plaatsen. De medewerker heeft in dit gesprek de complotdenker netjes te woord gestaan en een bepaalde mate van empathie getoond. In de trend van ‘vervelend dat u dit zo ervaart’. De complotdenker geeft op YouTube zijn eigen interpretatie hieraan. Uiteraard neemt de gemeente dit hoog op.

En de medewerker van wie het gesprek is opgenomen? Die zit nu thuis om hiervan bij te komen. Had ik het anders moeten doen? Heb ik teveel empathie getoond? Had ik dit kunnen voorkomen?

De leidinggevende vertelt dat de andere collega’s het ook lastig hebben. Ze zitten aan hun taks na het zoveelste complot-telefoontje. Krijg ik in het volgende gesprek een nieuwe beschuldiging aan ons adres? Hoe zorg ik ervoor dat ik het niet persoonlijk opvat? Hoe voorkom ik discussie?

‘Ja, ik ben voor empathie tonen in een gesprek.
Ja, ik ben voor het aangaan van een dialoog, een goed gesprek.

Maar ook:
Ja, ik mag in gesprekken mijn eigen grenzen stellen.

Door in dergelijke gesprekken ‘gevoelsmatig’ afstandelijk te blijven.
Door naar de inhoud te luisteren zonder discussie te voeren.
Bij scheldpartijen aan te geven dat ik het gesprek ga beëindigen.
Of door te realiseren dat de boodschap voor mij of mijn collega niet persoonlijk bedoeld is.

Ik bepaal mijn eigen grens, in overleg met en met support van mijn werkgever.
Om ervoor te zorgen dat ik met plezier mijn werk kan blijven doen.
Om voor mijn eigen welzijn en dat van mijn collega’s te zorgen.
Daarom’.

Het verhaal bracht mij van mijn stuk vandaag. Laat staan wat dit doet met de medewerker die nu ontdaan thuis zit.

Over de schrijver